Dịch Vụ Nhà Đất

Module tin tức 2

NHÀ ĐẤT GIÁ RẺ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GÒ VẤP NĂM 2011

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN GÒ VẤP

(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

AN HỘI

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.600

2

AN NHƠN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.000

3

CÂY TRÂM

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.600

4

DƯƠNG QUÃNG HÀM

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

5

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 3

NGUYỄN VĂN CÔNG

ĐƯỜNG SỐ 2

3.400

6

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 7

PHẠM HUY THÔNG

LÊ ĐỨC THỌ

4.000

7

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 10

PHAN VĂN TRỊ

NGUYÊN VĂN LƯỢNG

3.000

8

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11

ĐƯỜNG SỐ 3

THỐNG NHẤT

2.400

9

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13

LÊ ĐỨC THỌ

PHẠM VĂN CHIÊU

2.000

10

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 15

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.500

11

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 3

THỐNG NHẤT

2.600

12

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 17

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

ĐƯỜNG SỐ 2

2.500

13

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3

NGUYỄN KIỆM

ĐƯỜNG SỐ 1

3.400

14

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 5

HUỲNH KHƯƠNG AN

PHAN VĂN TRỊ

3.400

15

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 7

LÊ ĐỨC THỌ

DƯƠNG QUÃNG HÀM

3.400

16

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 10

QUANG TRUNG

ĐƯỜNG C 200

3.400

17

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 15

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.500

18

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 1

LÊ ĐỨC THỌ

2.200

19

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 17

LÊ HOÀNG PHÁI

RẠCH BÀ MIÊN

2.200

20

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 3

NGUYỄN KIỆM

ĐƯỜNG SỐ 1

3.400

21

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 7

LÊ ĐỨC THỌ

PHẠM HUY THÔNG

3.400

22

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11

LÊ VĂN THỌ

ĐƯỜNG SỐ 2

2.400

23

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 13

LÊ ĐỨC THỌ

SÔNG VÀM THUẬT

1.800

24

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 15

ĐƯỜNG SỐ 2

GIÁP PHƯỜNG 17

2.400

25

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 16

LÊ VĂN THỌ

ĐƯỜNG SỐ 2

3.300

26

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 3

NGUYỄN VĂN CÔNG

ĐƯỜNG SỐ 3

3.400

27

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7

LÊ ĐỨC THỌ

DƯƠNG QUÃNG HÀM

3.400

28

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 10

QUANG TRUNG

CUỐI ĐƯỜNG

4.700

29

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 13

LÊ ĐỨC THỌ

SÔNG VÀM THUẬT

1.800

30

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 15

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.400

31

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 3

PHẠM VĂN CHIÊU

3.300

32

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 3

NGUYỄN KIỆM

ĐƯỜNG SỐ 3

3.400

33

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 7

PHẠM HUY THÔNG

LÊ ĐỨC THỌ

3.400

34

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 13

ĐƯỜNG SỐ 4

ĐƯỜNG SỐ 6

1.800

35

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 15

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.800

36

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 4

PHẠM VĂN CHIÊU

2.200

37

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG SỐ 7

2.500

38

ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3

NGUYỄN THÁI SƠN

NGUYỄN VĂN CÔNG

4.200

39

ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.300

40

ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 13

LÊ ĐỨC THỌ

SÔNG VÀM THUẬT

1.800

41

ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 2

THỐNG NHẤT

2.600

42

ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3

LÊ LỢI

GIÁP RANH PHÚ NHUẬN

3.400

43

ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.300

44

ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 16

THỐNG NHẤT

ĐƯỜNG SỐ 9

1.800

45

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.300

46

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11

LÊ VĂN THỌ

THỐNG NHẤT

3.500

47

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 16

THỐNG NHẤT

ĐƯỜNG SỐ 16

2.600

48

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 15

LÊ ĐỨC THỌ

ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.400

49

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16

ĐƯỜNG SỐ 14

LÊ ĐỨC THỌ

2.800

50

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 17

LÊ ĐỨC THỌ

DƯƠNG QUÃNG HÀM

3.600

51

ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 16

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

LÊ ĐỨC THỌ

3.300

52

ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 17

ĐƯỜNG SỐ 9

LÊ THỊ HỒNG

3.600

53

ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11

LÊ VĂN THỌ

ĐƯỜNG SỐ 8

3.400

54

ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 16

THỐNG NHẤT

NHÀ SỐ 86

3.300

 

 

NHÀ SỐ 86/1

ĐƯỜNG SỐ 16

1.800

55

ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 17

ĐƯỜNG SỐ 10

LÊ ĐỨC THỌ

3.600

56

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 11

THỐNG NHẤT

ĐƯỜNG SỐ 8

2.400

57

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 16

THỐNG NHẤT

ĐƯỜNG SỐ 8

2.200

58

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 17

LÊ THỊ HỒNG

ĐƯỜNG SỐ 10

3.600

59

ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 16

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

ĐƯỜNG SỐ 9

2.200

60

ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 17

LÊ THỊ HỒNG

ĐƯỜNG SỐ 11

3.600

61

ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 16

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

ĐƯỜNG SỐ 9

1.900

62

ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 17

LÊ THỊ HỒNG

LÊ ĐỨC THỌ

3.600

63

ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 16

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

ĐƯỜNG SỐ 11

2.600

64

ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 17

LÊ THỊ HỒNG

CUỐI ĐƯỜNG

3.600

65

ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

LÊ ĐỨC THỌ

2.400

66

ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 17

NGUYÊN OANH

LÊ THỊ HỒNG

3.600

67

ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG 17

NGUYÊN OANH

CUỐI ĐƯỜNG

3.600

68

ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ)

QUANG TRUNG

LÊ VĂN THỌ

3.600

69

ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 17

LÊ ĐỨC THỌ

AN NHƠN

2.800

70

ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5

DƯƠNG QUÃNG HÀM

SÔNG VÀM THUẬT

3.100

71

ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 6

 DƯƠNG QUÃNG HÀM

CUỐI ĐƯỜNG

2.900

72

ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 5

DƯƠNG QUÃNG HÀM

CUỐI ĐƯỜNG

2.600

73

ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ)

QUANG TRUNG

CÂY TRÂM (ĐS 100)

3.600

74

ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG 5

CUỐI ĐƯỜNG SỐ 21

ĐƯỜNG SỐ 20

2.600

75

ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 5

ĐƯỜNG SỐ 20

SÔNG VÀM THUẬT

2.600

76

ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 6

LÊ ĐỨC THỌ

 DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.600

77

ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6

LÊ ĐỨC THỌ

 DƯƠNG QUÃNG HÀM

2.900

78

ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6

 DƯƠNG QUÃNG HÀM

CUỐI ĐƯỜNG

2.900

79

ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG 6

ĐƯỜNG SỐ 30

ĐƯỜNG SỐ 27

2.400

80

ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6

LÊ ĐỨC THỌ

NGUYỄN VĂN DUNG

2.900

81

ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG 6

 DƯƠNG QUÃNG HÀM

CUỐI ĐƯỜNG

2.900

82

HẠNH THÔNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.200

83

HOÀNG HOA THÁM

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.100

84

HOÀNG MINH GIÁM

GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN

NGUYỄN KIỆM

9.400

85

HUỲNH KHƯƠNG AN

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.900

86

HUỲNH VĂN NGHỆ

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.600

87

LÊ ĐỨC THỌ

PHAN VĂN TRỊ

DƯƠNG QUÃNG HÀM

7.500

 

 

DƯƠNG QUÃNG HÀM

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

6.200

 

 

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

LÊ HOÀNG PHÁI

7.500

 

 

LÊ HOÀNG PHÁI

THỐNG NHẤT

5.900

 

 

THỐNG NHẤT

PHẠM VĂN CHIÊU

5.900

 

 

PHẠM VĂN CHIÊU

CẦU TRƯỜNG ĐAI

4.000

88

LÊ HOÀNG PHÁI

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.900

89

LÊ LAI

NGUYỄN THÁI SƠN

LÊ LỢI

5.200

 

 

LÊ LỢI

CUỐI ĐƯỜNG

4.100

90

LÊ LỢI

NGUYỄN VĂN NGHI

LÊ LAI

6.600

 

 

LÊ LAI

NGUYỄN KIỆM

5.500

91

LÊ QUANG ĐỊNH

CẦU HANG

GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH

7.900

92

LÊ THỊ HỒNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.200

93

LÊ VĂN THỌ

QUANG TRUNG

LÊ ĐỨC THỌ

5.200

94

LƯƠNG NGỌC QUYẾN

TRỌN ĐƯỜNG

 

2.600

95

LÝ THƯỜNG KIỆT

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.900

96

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LÊ QUANG ĐỊNH

GA XE LỬA

4.000

97

NGUYỄN DU

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.200

98

NGUYÊN HỒNG

LÊ QUANG ĐỊNH

GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH

5.500

99

NGUYỄN KIỆM

TRỌN ĐƯỜNG

 

9.400

100

NGUYỄN OANH

NGÃ SÁU

PHAN VĂN TRỊ

9.600

 

 

PHAN VĂN TRỊ

LÊ ĐỨC THỌ

8.400

 

 

LÊ ĐỨC THỌ

CẦU AN LỘC

7.200

101

NGUYỄN THÁI SƠN

GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN

NGUYỄN KIỆM

8.400

 

 

NGUYỄN KIỆM

PHẠM NGŨ LÃO

9.000

 

 

PHẠM NGŨ LÃO

PHAN VĂN TRỊ

10.300

 

 

PHAN VĂN TRỊ

DƯƠNG QUÃNG HÀM

5.900

 

 

DƯƠNG QUÃNG HÀM

CUỐI ĐƯỜNG

4.800

102

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.000

103

NGUYỄN TUÂN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.600

104

NGUYỄN VĂN BẢO

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.600

105

NGUYỄN VĂN CÔNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.500

106

NGUYỄN VĂN DUNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.000

107

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

7.700

108

NGUYỄN VĂN NGHI

TRỌN ĐƯỜNG

 

8.400

109

PHẠM HUY THÔNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.200

110

PHẠM NGŨ LÃO

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.500

111

PHẠM VĂN BẠCH

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.400

112

PHẠM VĂN CHIÊU

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

113

PHAN HUY ÍCH

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.100

114

PHAN VĂN TRỊ

GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH

NGUYỄN THÁI SƠN

9.000

 

 

NGUYỄN THÁI SƠN

NGUYỄN OANH

7.900

 

 

NGUYỄN OANH

THỐNG NHẤT

6.500

115

QUANG TRUNG

NGÃ SÁU

LÊ VĂN THỌ

9.700

 

 

LÊ VĂN THỌ

TÂN SƠN

7.800

 

 

TÂN SƠN

CHỢ CẦU

6.600

116

TÂN SƠN

QUANG TRUNG

GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH

4.400

117

THÍCH BỮU ĐĂNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

118

THIÊN HỘ DƯƠNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

119

THỐNG NHẤT

SÂN BAY

QUANG TRUNG

5.000

 

 

QUANG TRUNG

DIỆU HIỀN

5.900

 

 

DIỆU HIỀN

NHÀ THỜ HÀ NỘI

6.600

 

 

NHÀ THỜ HÀ NỘI

CUỐI ĐƯỜNG

5.500

120

THÔNG TÂY HỘI

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.200

121

TRẦN BÁ GIAO

CHUNG CƯ HÀ KIỀU

NGUYỄN THÁI SƠN

2.600

122

TRẦN BÌNH TRỌNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.800

123

TRẦN PHÚ CƯƠNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.500

124

TRẦN QUỐC TUẤN

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.800

125

TRẦN THỊ NGHĨ

TRỌN ĐƯỜNG

 

5.900

126

TRƯNG NỮ VƯƠNG

TRỌN ĐƯỜNG

 

6.500

127

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.300

128

TRƯƠNG MINH KÝ

TRỌN ĐƯỜNG

 

3.300

129

TÚ MỠ

TRỌN ĐƯỜNG

 

4.200

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 0914 78 78 60 Mr Nguyên

Hotline - 0914 78 78 60 Mr Nguyên

Module sản phẩm 4

Quảng cáo 3

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3

Quảng cáo

Top